Instal·lació de plaques solars a la nostra central.

Instal·lació

Instal·lació de plaques solars a la nostra central.

Avançar  cap a un model sostenible de negoci és important, no només per preservar el planeta, sinó també per millorar la qualitat de vida dels que l’habitem. Per això a Novavenda hem decidit fer un pas cap endavant i fer una instal·lació de plaques fotovoltaiques a la nostra central de Fornells de la Selva.

La instal·lació es farà a càrrec de l’empresa gironina Renobat, nascuda l’any 2009 amb l’objectiu de buscar innovacions energètiques que comportin un estalvi econòmic en l’àmbit de producció i distribució d’energia.

La nova instal·lació assoleix una potència pic de 104.640 Wp. Aquesta potència ens permet un alt rendiment tant de percentatge d’autoconsum com d’auto eficiència. El percentatge d’autoconsum ens mostra el tant per cent d’energia que es consumeix de l’energia que es produeix i l’autoeficiència ens mostra el percentatge de la demanda d’electricitat que cobreixen les plaques solars. El percentatge d’autoconsum del nou sistema és d’un 100% i aquest alt rendiment ens permet un 40% d’auto eficiència a la nostra central.

Amb aquesta inversió esperem aconseguir un estalvi d’emissions CO₂ de 57 tones/any, equivalent a plantar unes 22 hectàrees d’arbres, una extensió aproximada de 30 camps de futbol.

Si ens vols conèixer millor, obre la pàgina Qui som?